ЗАСТОСУВАННЯ КАТА ДЛЯ ШВИДКОГО ВІДНОВЛЕННЯ ОРГАНІЗМУ СПОРТСМЕНА-КАРАТИСТА ПІСЛЯ ЗНАЧНИХ ПСИХОФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ

Б.М. Кіндзер, Л.С. Вовканич, С.А. Нікітенко, С.М. Вишневецький

Анотація


В статті проведено аналіз результатів експерименту по швидкому психофізичному відновленню спортсменів – каратистів стилю Кіокушинкай після значних фізичних та психоемоційних навантажень максимально наближених до змагальних із застосуванням ката «Санчін», як засобу швидкого відновлення організму.

Методи: теоретичний аналіз і узагальнення наукової та методичної літератури; метод порівняння; соціологічні методи (анкетування); педагогічне спостереження; педагогічний експеримент; медико-біологічні методи; психологічні методи та методи математичної статистики.

Результати: Установлено, що одним з ефективних шляхів удосконалення тренувального процесу спортсменів стилю Кіокушинкай карате за програмою з куміте є впровадження в тренування комплексів ката. Визначено пріоритетність ката «Санчин» і «Теншо» як методів спеціальної підготовки та значущість їх впливу на психоемоційний і фізичний стан спортсмена.

Висновки: Впровадження результатів досліджень у тренувальний процес сприяло суттєвому поліпшенню спортивних результатів кваліфікованих каратистів.


Ключові слова


Кіокушинкай карате, ката, спеціальна підготовка, кваліфіковані каратисти.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ability of kata "Sanchin" Kyokushinkai karate to quickly restore the bodies of karate sportsmen after significant physical activity. Bogdan Kindzer, Volodymyr Saienko, Anna Diachenko. Journal of Physical Education and Sport. 2018. Vol. 18, is. 1. P. 28-32.

Блеер А.Н. Психологические факторы обеспечения устойчивости психомоторных действий в единоборствах. Теория и практика физической культуры. 2005. № 1. С. 28–31.

Близнюк С.В. Величие киокушин карате. К.: Феникс, 2009. 312 с.

Гірак А., Григус І. Структурно-функціональна модель школи карате годзю-рю. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура, 2017. Вип. 25-26. C. 60-65.

Кіндзер Б. Аналіз тренувального процесу підготовки до змагань з куміте спортсменів у кіокушинкай. Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії: зб. наук. пр. XX Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. Переяслав-Хмельницького ун-ту. Переяслав-Хмельницький, 2015. С. 107–111.

Кіндзер Б. Ефективність застосування комп’ютерного програмно-апаратного комплексу „Омега-С” у тренувальному процесі по підготовці висококваліфікованих спортсменів в кіокушинкай карате до змагань. Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії: зб. наук. пр. XX Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. Переяслав-Хмельницького ун-ту. Переяслав-Хмельницький, 2015. С. 356–358.

Кіндзер Б. Значення та роль психологічної підготовки у формуванні передстартового стану спортсмена-каратиста при підготовці до головних змагань з куміте в кіокушинкай карате. Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії: зб. наук. пр. XX Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. Переяслав-Хмельницького ун-ту. Переяслав-Хмельницький, 2015. С. 120–123.

Кіндзер Б. Історичні аспекти становлення та розвитку кіокушинкай карате. Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії: зб. наук. пр. XX Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. Переяслав-Хмельницького ун-ту. Переяслав-Хмельницький, 2015. С. 126–131.

Кіндзер Б., Дунець-Лесько А., Вовканич Л. Оцінка функціонального стану кваліфікованих спортсменів – каратистів. Молода спортивна наука України: зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини. Львів, 2009. Вип. 13. С. 67–70.

Кіндзер Б. Швидке відновлення показників серцево-судинної системи після значних психофізичних навантажень в кіокушинкай карате з допомогою ката „Санчін”. Здоровье, спорт, реабилитация. 2015. С. 30–34.

Коробейніков Г.В, Дуднік О.К.. Діагностика психоемоційних станів у спортсменів. Спортивна медицина. 2006. №1. С. 33-36.

Максименко Г.Н., Саенко В.Г. Физическая и техническая подготовленность каратистов высокой квалификации. Стратегия развития спорта для всех и законодательных основ физической культуры и спорта в странах СНГ: сб. науч. материалов. Cihinãu: USEFS, 2008. С. 343–345.

Особливості формування психофізіологічної організації у спортсменів високого класу. Г.В. Коробейников, Л.Я. Коняева, Г.В. Россоха [та ін.]. Актуальні проблеми фізичної культури і спорту: [зб. наук. пр]. К., 2004. №3. С. 45-51.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.