СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГАСТРИТ

А.О. Ногас, П.С. Подоляка, А.О. Яцук

Анотація


У статті розглянуто особливості хронічного гастриту, його поширеність, причини виникнення та відновне лікування із застосуванням засобів фізичної реабілітації. Зокрема, на підставі узагальнення науково-методичної та спеціальної літератури визначено, що програма фізичної реабілітації повинна складатися і підбиратись для кожного пацієнта окремо з індивідуальним підходом та дотриманням усіх принципів реабілітації. Засоби реабілітації мають бути спрямовані на покращення емоційного та фізичного стану хворого та профілактику ускладнень. Програма фізичної реабілітації повинна включати в себе: загально-розвиваючі вправи, спеціальні вправи, рухливі ігри, масаж, загартування. Встановлено, що застосування лікувальної фізичної культури, масажу та фізіотерапевтичних процедур підвищує ефективність лікування хронічного гастриту на усіх етапах реабілітації та раціонально обмежує медикаментозну терапію.


Ключові слова


хронічний гастрит, фізична реабілітація, фізичні вправи, лікувальний масаж, фізіотерапія

Повний текст:

PDF

Посилання


Астахов В.А. Лікування гастриту. Здоров'я. 2000. 3. 14-15.

Григус І.М. Результати проведення фізичної реабілітації хворих на хронічний гастрит. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2011. 2. 28–30.

Григус І.М., Лавренчук А.В. Особливості перебігу та планування фізичної реабілітації хворих на хронічний гастрит. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини=Rehabilitation & recreation. Рівне, 2017. № 2. 23-26.

Епифанов В.А. Лечебная физическая культура: учебное пособие для вузов. М: Изд. дом ГЭОТАР-МЕД, 2006. 249-262.

Єфіменко П.Б. Техніка та методика класичного масажу. Харків: ХНАДУ, 2013. 256–258.

Козырева О.В. Лечебная физкультура при заболеваниях органов

пищеварения. М: Медицина, 2003. 137.

Лапина Т.Л. Хронический гастрит и рак желудка: последовательные или независимые события? Сучасна гастроентерол. 2009. 1. 96–98.

Лечебная физическая культура. С.Н. Попов, Н.М. Валеев, Т.С. Гарасеева и др.; М: Издательский центр «Академия», 2008. 416.

Мухін В.М. Фізична реабілітація. К: Олімпійська література, 2005. 424.

Калмиков С.А. Клініко-фізіологічні основи для складання комплексних програм з фізичної реабілітації осіб, хворих на хронічний гастрит. XV Міжнародна науково-практична конференція. Фізична культура, спорт та здоров’я. 2015. 4. 224-226.

Пелещук А.П., Передерій В.Г., Свінціцький А.С. Гастроентерологія. К: 3доров'я, 2005. 234.

Степашко М.В., Сухостат Л.В. Масаж і лікувальна фізична культура в медицині: підручник. К: Медицина, 2006. 288.

Філіппов Ю.О., Шмігель З.М. Стан показників здоров'я населення та адміністративних територій України та діяльності гастроентерологічної служби. Гастроентерологія. 34. 2003. 3–12.

Grygus I., Bondar T. Uzasadnienie poszpitalnej rehabilitacji chorych na wrzodową chorobę żołądka i dwunastnicy. Journal of Health Sciences. 2013; 3(16):239-244.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.