СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ПРОБЛЕМУ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ З НЕВРОЗАМИ

Автор(и)

  • А.О. Ногас Інститут охорони здоров'я Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне
  • П.С. Подоляка Інститут охорони здоров'я Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне
  • С.В. Гуцман Інститут охорони здоров'я Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне
  • Л.Ю. Трифонюк Інститут охорони здоров'я Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне

Ключові слова:

невроз, фізична терапія, лікувальна фізична культура, масаж, фізіотерапія

Анотація

У статті узагальнені літературні відомості щодо поширеності захворювання на невроз, розглянуто сучасний стан проблеми фізичної терапії хворих за наявності неврозу. Аналізувалися основні причини, клінічна симптоматика, методи лікування та застосування засобів фізичної терапії хворих на невроз з метою визначення спрямованості реабілітаційного процесу та його ефективності впливу при даній патології. Встановлено, що при призначенні засобів фізичної терапії необхідно враховувати форму захворювання, загальний стан хворого, основну симптоматику й різну адаптацію хворих до фізичного навантаження. Лікування повинне бути комплексним і індивідуально орієнтованим. За даними різних авторів доцільно застосовувати комплексну терапію, зокрема: індивідуальну або групову психотерапію; відпочинок; вилучення із середовища, що спровокувало захворювання; медикаменти; лікувальну фізичну культуру; масаж, фізіотерапію та релаксацію. Встановлено, що комплексне застосування засобів фізичної терапії підвищує ефективність лікування хворих за наявності неврозу на усіх етапах реабілітації, раціонально обмежує медикаментозну терапію та попереджує ускладнення.

Посилання

Алексенко Н.В., Арєшина Ю.Б. Особливості впливу лікувальної фізичної культури при невротичних розладах. Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України: матеріали ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених з міжнар. участю. Суми, 2012. 272–276.

Балунов О.А., Триумфова Е.А. Влияние повторных курсов восстановительного лечения на эффективность реабилитации больных неврозами. М.: СПб. 2000. 20.

Баля Я.Б. Вплив лікувальної фізичної культури та фізіотерапії при неврозі нав’язливих станів. Проблеми фізичного здоров’я фахівців ХХІ століття: матеріали ІІІ Всеукр. наук.–практ. конф. Кіровоград, 2009. 74–78.

Богдановська Н.В. Фізична реабілітація різних нозологічних груп: навч. посіб. Запоріжжя: ЗДУ, 2002. 136.

Воронін Д.М., Павлюк Є.О. Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи: навч. посібник. Хмельницький: ХНУ, 2011. 143.

Григус І.М. Ефективність застосування засобів фізичної реабілітації при неврозах. Вестн. Физиотерапии и курортологии. 2011. 17. 1. 36-39.

Григус І.М. Ефективність фізичної реабілітації хворих на невроз. Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. пр. Випуск 11. Вінниця, 2011. 146–153.

Марченко О.К. Фізична реабілітація хворих з травмами й захворюваннями нервової системи. Київ: Олімпійська література, 2006. 195.

Мухін В.М. Фізична реабілітація: підручн. для студ. ВНЗ. К.: Олімпійська література, 2014. 488.

Роль семейных взаимоотношений в реабилитации больных неврозами [Балунов О.А., Демиденко Т.Д., Янковская Е.М. Алемасова А.Ю., Ермакова Н.Г., Коцюбинская Ю. В.]. М.: СПб., 2000. 31.

Соколовський В.С. Лікувальна фізична культура. Одеса: Одес. держ. мед. ун-т. 2005. 487.

Порада А.М., Солодовник О.В., Прокопчук Н.Є. Основи фізичної реабілітації: навч. посіб. К.: Медицина, 2018. 246.

Фролов Є. В. Застосування лікувальної фізичної культури та фізіотерапії при неврозах. Проблеми фізичного здоров’я фахівців ХХІ століття: матеріали ІІІ Всеукр. наук.–практ. конф. Кіровоград, 2009. 194–197.

Опубліковано

2021-03-09

Як цитувати

Ногас, А., Подоляка, П., Гуцман, С., & Трифонюк, Л. (2021). СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ПРОБЛЕМУ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ З НЕВРОЗАМИ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation), (7). вилучено із https://health.nuwm.edu.ua/index.php/rehabilitation/article/view/99

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають