Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 05 (2019): Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation and Recreation) ANAPHYLAXIS AND ANAPHYLACTIC SHOCK Анотація   PDF
Maciej Zieliński, Mateusz Kominek, Bernard Motylewski, Dariusz Skalski
 
№ 4 (2019): Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation and Recreation) CLASS AND SOCIAL DETERMINANTS OF PARTICIPATION IN SPORT AND HEALTH EDUCATION KLASOWE I WARSTWOWE UWARUNKOWANIA UCZESTNICTWA W SPORCIE, A EDUKACJA ZDROWOTNA КЛАСОВІ ТА СОЦІАЛЬНІ ДЕТЕРМІНАНТИ УЧАСТІ У СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧІЙ ОСВІТІ Анотація   PDF
O. Zabolotna, D. Skalski, M. Formela, N. Nesterchuk, Igor Grygus
 
№ 2 (2017): Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) FOBIA STARTOWA A POZIOM OPTYMIZMU U DZIECI TRENUJĄCYCH PŁYWANIE SPORTOWE PHOBIA STARTER AND LEVEL OF OPTIMISM IN CHILDREN WHO PRACTICES SPORTS SWIMMING Анотація   PDF
Alicja Alicja Pęczak-Graczyk, Dariusz Skalski, Piotr Makar, Barbara Waade, Arkadiusz Stanula
 
№ 05 (2019): Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation and Recreation) HEALTH-RELATED GOOD OF PHYSICAL CULTURE AND HEALTH EDUCATION Анотація   PDF
Oksana Zabolotna, Dariusz Skalski, Igor Grygus, Natalia Nesterchuk
 
№ 06 (2020): Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation) HUMAN HEALTH AND FACTORS THAT AFFECT THE BODY AS A WHOLE Анотація   PDF
Volodymyr Hrynovets, Anatoliy Mahlovanyy, Igor Hrynovets, Anna Buchkovska, Olha Kunynets, Olexandr Novytskyy
 
№ 4 (2019): Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation and Recreation) INFLUENCE OF PHYSICAL TRAININGS TO REHABILITATION AND HEALTH PROMOTION OF STUDENTS-ATHLETES AND STUDENTS ВПЛИВ ФІЗИЧНИХ ТРЕНУВАНЬ НА РЕАБІЛІТАЦІЮ І ПРОМОЦІЮ ЗДОРОВ'Я УЧНІВ-АТЛЕТІВ І УЧНІВ Анотація   PDF
A. Buchkovska, Y. Svystun, A. Mahlovanyy, O. Kunynets, G. Maglovana, I. Hrynovets, O. Ripetska, V. Hrynovets
 
№ 2 (2017): Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) INNOVATIVE METHOD OF REHABILITATION OF PATIENTS SUFFERING FROM MASTICATORY MUSCLES CONTRACTURES: COMPLEX APPROACH ІННОВАЦІЙНИЙ МЕТОД РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА КОНТРАКТУРИ ЖУВАЛЬНИХ М'ЯЗІВ: КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД Анотація   PDF
Anatoliy Mahlovanyy, Vikroriia Pankevych
 
№ 3 (2018): РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТА ФІЗКУЛЬТУРНО-РЕКРЕАЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ (REHABILITATION & RECREATION) KLASOWE I WARSTWOWE UWARUNKOWANIA UCZESTNICTWA W SPORCIE A EDUKACJA ZDROWOTNA КЛАСОВІ ТА ШАРОВІ УМОВИ УЧАСТІ В СПОРТІ ТА ОЗДОРОВЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Dariusz Skalski, Piotr Lizakowski, Nataliia Nesterchuk, Igor Grygus
 
№ 06 (2020): Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation) MORAL PROBLEMS IN CONTEMPORARY PHYSICAL CULTURE AND HEALTH EDUCATION Анотація   PDF
Dariusz Skalski, Damian Kowalski, Igor Grygus, Natalia Nesterchuk
 
№ 3 (2018): РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТА ФІЗКУЛЬТУРНО-РЕКРЕАЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ (REHABILITATION & RECREATION) PERIODIZATION OF THE TRAINING PROCESS: COMPARATIVE ANALYSIS OF TWO MODELS THROUGH THE PRISM OF MODERN RESEARCH ПЕРИОДИЗАЦИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДВУХ МОДЕЛЕЙ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ Анотація   PDF
J.A. Mirzayev
 
№ 06 (2020): Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation) PHYSICAL CULTURE IN A RURAL ENVIRONMENT AND HEALTH EDUCATION Анотація   PDF
Dariusz Skalski, Damian Kowalski, Igor Grygus, Natalia Nesterchuk, Oksana Zabolotna
 
№ 4 (2019): Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation and Recreation) PHYSICAL EDUCATION AS A PROCESS OF LEARNING PHYSICAL CULTURE AND IMPLEMENTATION IN HEALTH EDUCATION WYCHOWANIE FIZYCZNE JAKO PROCES UCZENIA SIĘ KULTURY FIZYCZNEJ A REALIZACJA W EDUKACJI ZDROWOTNEJ ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК ПРОЦЕС НАВЧАННЯ ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ ТА ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ В ОЗДОРОВЧУ ОСВІТУ Анотація   PDF
O. Zabolotna, D. Skalski, M. Formela, N. Nesterchuk, Igor Grygus
 
№ 2 (2017): Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) REHABILITATION SUPPORT OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS IN THE PROCESS OF PREPARATION FOR TEACHING IN THE SCHOOL РЕАБІЛІТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ДО НАВЧАННЯ У ШКОЛІ Анотація   PDF
Olga Nagorna, Ludmila Brega, Viktor Gorchak
 
№ 4 (2019): Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation and Recreation) RODZINA A KULTURA FIZYCZNA. SOCJOLOGICZNE ASPEKTY RODZINY W KONTEKŚCIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ FAMILY AND PHYSICAL CULTURE. SOCIOLOGICAL ASPECTS OF THE FAMILY IN THE CONTEXT OF HEALTH EDUCATION СІМ'Я ТА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА. СОЦІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СІМ'Ї В КОНТЕКСТІ ОЗДОРОВЧОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
O. Zabolotna, D. Skalski, M. Formela, D. Kowalski, N. Nesterchuk, Igor Grygus
 
№ 3 (2018): РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТА ФІЗКУЛЬТУРНО-РЕКРЕАЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ (REHABILITATION & RECREATION) ROZWÓJ PRODUKTÓW TURYSTYKI ZDROWOTNEJ W POLSCE – AKTUALNE PROBLEMY I WYZWANIA THE DEVELOPMENT OF HEALTH TOURISM PRODUCTS IN POLAND – CURRENT PROBLEMS AND CHALLENGES Анотація   PDF
Robert Brudnicki
 
№ 4 (2019): Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation and Recreation) SPORT JAKO ELEMENT KULTURY, A EDUKACJA ZDROWOTNA SPORT AS AN ELEMENT OF CULTURE AND HEALTH EDUCATION СПОРТ ЯК ЕЛЕМЕНТ КУЛЬТУРИ І ЗДОРОВ'Я Анотація   PDF
O. Zabolotna, D. Skalski, M. Formela, N. Nesterchuk, Igor Grygus
 
№ 3 (2018): РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТА ФІЗКУЛЬТУРНО-РЕКРЕАЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ (REHABILITATION & RECREATION) STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU DLA TURYSTYKI UZDROWISKOWEJ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM CURRENT STATUS AND DEVELOPMENT PROSPECTS FOR HEALTH TOURISM IN THE KUYAVIAN-POMERANIAN VOIVODESHIP Анотація   PDF
Mariusz Barczak, Robert Brudnicki, Piotr Prus
 
№ 2 (2017): Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) URAZY PODCZAS PLYWANIA SPORTOWEGO A ICH REHABILITACJA GRUDGES WHILE SPORTS SWIMMING BUT OF THEM REHABILITATION Анотація   PDF
Dariusz Skalski, Piotr Lizakowski, Nataliia Nesterchuk, Arkadiusz Stanula, Slawomir Stanislaw Dębski, Daria Glanert
 
№ 3 (2018): РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТА ФІЗКУЛЬТУРНО-РЕКРЕАЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ (REHABILITATION & RECREATION) ZABYTKOWA INFRASTRUKTURA UZDROWISKOWA JAKO NOŚNIK WARTOŚCI KULTUROWYCH – NA PRZYKŁADZIE UZDROWISK SUDECKICH THE HISTORICAL ARCHITECTURE IN THE HEALTH RESORTS AS MEDIUM OF CUL-TURAL VALUES – IN THE CONTEXT OF SPA IN SUDETES MTS Анотація   PDF
Rafał Nowicki
 
№ 2 (2017): Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) ZDROWOTNE WŁAŚCIWOŚCI ZACHOWAŃ RUCHOWYCH NA PRZYKŁADZIE NORDIC WALKING I METABOLIZMU ŻELAZA HEALTH PROPERTIES OF MOTOR BEHAVIOR ON THE EXAMPLE OF NORDIC WALKING AND IRON METABOLISM Анотація   PDF
Sławomir Stanisław Dębski, Dariusz Skalski, Piotr Piotr Lizakowski, Igor Grygus, Arkadiusz Stanula
 
№ 1 (2017): Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТВОРЧОГО НАПРЯМКУ В СПОРТИВНІЙ ПРАКТИЦІ Анотація   PDF
Жаннета Козіна
 
№ 1 (2017): Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) БАЗОВІ ПРИНЦИПИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ Анотація   PDF
Наталія Котяй, Анжела Ногас
 
№ 4 (2019): Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation and Recreation) ВИКОРИСТАННЯ ГІГІЄНІЧНОГО МАСАЖУ ТА РЕСПІРАТОРНИХ ТРЕНУВАНЬ В ОЗДОРОВЧІЙ ГРУПІ ЖІНОК МОЛОДОГО ВІКУ USING OF HYGIENIC MASSAGE AND RESPIRATORY TRAININGS IN THE HEALTH GROUP OF YOUNG AGE WOMEN Анотація   PDF
Василь Клапчук
 
№ 2 (2017): Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) ВИКОРИСТАННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАЦІОНАЛЬНИХ ПРИРОДНИХ ПАРКІВ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Тарас Микитин, Василь Шелюк
 
№ 3 (2018): РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТА ФІЗКУЛЬТУРНО-РЕКРЕАЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ (REHABILITATION & RECREATION) ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ПОДРОСТКОВ С ОСТЕОХОНДРОЗОМ ПОЗВОНОЧНИКА INFLUENCE OF THE INTEGRATED PROGRAM PHYSICAL REHABILITATION FOR ADOLESCENTS WITH OSTEOCHONDROSIS OF THE SPINE Анотація   PDF
Т.В. Самоленко, Б.В. Гордийчук
 
1 - 25 з 82 результатів 1 2 3 4 > >>