(1)
Голод, Н. Р. ДИНАМІКА РІВНЯ РУХОВОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ ПАЦІЄНТІВ ПІСЛЯ ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЇ У ДОВГОТРИВАЛОМУ ПЕРІОДІ РЕАБІЛІТАЦІЇ. РФРАРЛ 2022, 26-34.