(1)
Czarnecki, D.; Skalski, D. W.; Rybak, L.; Kindzer, B.; Graczyk, M.; Orel, I. SYSTEMATYCZNA AKTYWNOŚĆ RUCHOWA W PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYCE CHORÓB. R&R 2022, 107-114.