(1)
Dębski, S. S.; Skalski, D.; Piotr Lizakowski, P.; Grygus, I.; Stanula, A. ZDROWOTNE WŁAŚCIWOŚCI ZACHOWAŃ RUCHOWYCH NA PRZYKŁADZIE NORDIC WALKING I METABOLIZMU ŻELAZA HEALTH PROPERTIES OF MOTOR BEHAVIOR ON THE EXAMPLE OF NORDIC WALKING AND IRON METABOLISM. РФРАРЛ 2017.