(1)
Czarnecki, D.; Skalski, D. W.; Graczyk, M.; Kindzer, B.; Jabłońska-Mazurek, D. B.; Rabcheniuk, S. V. AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I FORMY ĆWICZEŃ RUCHOWYCH U KOBIET W CIĄŻY. R&R 2023, 202-207.