(1)
Zabolotna, O.; Skalski, D.; Formela, M.; Kowalski, D.; Nesterchuk, N.; Grygus, I. RODZINA A KULTURA FIZYCZNA. SOCJOLOGICZNE ASPEKTY RODZINY W KONTEKŚCIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ FAMILY AND PHYSICAL CULTURE. SOCIOLOGICAL ASPECTS OF THE FAMILY IN THE CONTEXT OF HEALTH EDUCATION СІМ’Я ТА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА. СОЦІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СІМ’Ї В КОНТЕКСТІ ОЗДОРОВЧОЇ ОСВІТИ. РФРАРЛ 2019.