(1)
Ногас, А.; Швед, Н. СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГАСТРИТ MODERN VIEWS ON APPLICATION OF PHYSICAL REHABILITATION OF PATIENTS WITH CHRONIC GASTRITIS. РФРАРЛ 2018.