Dębski, S. (2022). ZAGROŻENIA DZIAŁAŃ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ SZCZEBLA RZĄDOWEGO NA PODSTAWIE BEZPRAWNEJ UMOWY EKSPERYMENTU MEDYCZNEGO. ANALIZA PORÓWNAWCZA. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation), (9), 47–55. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2021.9.6