Graczyk, M., Skalski, D. W., Kowalski, D., Kindzer, B., & Grygus, I. M. (2022). KONTROLA ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH I POZIOM AGRESJI WŚRÓD MŁODZIEŻY W SZKOLE ŚREDNIEJ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation), (10), 86–94. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.10.11