Івасик, Н. О., Бас, О. А., Тиравська, О. І., & Герцик, А. М. (2022). ГІДРОКІНЕЗОТЕРАПІЯ ЯК СКЛАДОВА ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ В ОСІБ З М’ЯЗОВОЮ ДИСТРОФІЄЮ. Rehabilitation and Recreation, (12), 37–43. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.12.5