Чепурка, О. Ю. (2022). СТАН СФОРМОВАНОСТІ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФІЗИЧНИХ ТЕРАПЕВТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН. Rehabilitation and Recreation, (13), 73–80. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.13.9