Czarnecki, D., Skalski, D. W., Rybak, L., Kindzer, B., Graczyk, M., & Orel, I. (2022). SYSTEMATYCZNA AKTYWNOŚĆ RUCHOWA W PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYCE CHORÓB. Rehabilitation and Recreation, (13), 107–114. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.13.14