Tomporowska, J., Grygus, I., & Levandowska, L. (2023). AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI – WYBRANE ZAGADNIENIA. Rehabilitation and Recreation, (14), 179–185. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2023.14.21