Dębski, S. S., Skalski, D., Piotr Lizakowski, P., Grygus, I., & Stanula, A. (2017). ZDROWOTNE WŁAŚCIWOŚCI ZACHOWAŃ RUCHOWYCH NA PRZYKŁADZIE NORDIC WALKING I METABOLIZMU ŻELAZA HEALTH PROPERTIES OF MOTOR BEHAVIOR ON THE EXAMPLE OF NORDIC WALKING AND IRON METABOLISM. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation), (2). вилучено із https://health.nuwm.edu.ua/index.php/rehabilitation/article/view/36