Czarnecki, D., Skalski, D. W., Graczyk, M., Kindzer, B., Jabłońska-Mazurek, D. B., & Rabcheniuk, S. V. (2023). AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I FORMY ĆWICZEŃ RUCHOWYCH U KOBIET W CIĄŻY. Rehabilitation and Recreation, (15), 202–207. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2023.15.26