Zabolotna, O., Skalski, D., Formela, M., Kowalski, D., Nesterchuk, N., & Grygus, I. (2019). RODZINA A KULTURA FIZYCZNA. SOCJOLOGICZNE ASPEKTY RODZINY W KONTEKŚCIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ FAMILY AND PHYSICAL CULTURE. SOCIOLOGICAL ASPECTS OF THE FAMILY IN THE CONTEXT OF HEALTH EDUCATION СІМ’Я ТА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА. СОЦІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СІМ’Ї В КОНТЕКСТІ ОЗДОРОВЧОЇ ОСВІТИ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation), (4). вилучено із https://health.nuwm.edu.ua/index.php/rehabilitation/article/view/50