CZARNECKI, D.; SKALSKI, D. W.; GRACZYK, M.; KINDZER, B.; JABŁOŃSKA-MAZUREK, D. B.; RABCHENIUK, S. V. AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I FORMY ĆWICZEŃ RUCHOWYCH U KOBIET W CIĄŻY. Rehabilitation and Recreation, [S. l.], n. 15, p. 202–207, 2023. DOI: 10.32782/2522-1795.2023.15.26. Disponível em: https://health.nuwm.edu.ua/index.php/rehabilitation/article/view/361. Acesso em: 24 трав. 2024.