Graczyk, M., D. W. Skalski, D. Kowalski, B. Kindzer, і I. M. Grygus. 2022. «KONTROLA ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH I POZIOM AGRESJI WŚRÓD MŁODZIEŻY W SZKOLE ŚREDNIEJ». Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation), вип. 10 (Квітень):86-94. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.10.11.