Dębski, Sławomir Stanisław, Dariusz Skalski, Piotr Piotr Lizakowski, Igor Grygus, і Arkadiusz Stanula. 2017. «ZDROWOTNE WŁAŚCIWOŚCI ZACHOWAŃ RUCHOWYCH NA PRZYKŁADZIE NORDIC WALKING I METABOLIZMU ŻELAZA HEALTH PROPERTIES OF MOTOR BEHAVIOR ON THE EXAMPLE OF NORDIC WALKING AND IRON METABOLISM». Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation), вип. 2 (Жовтень). https://health.nuwm.edu.ua/index.php/rehabilitation/article/view/36.