Graczyk, M., Skalski, D. W., Kowalski, D., Kindzer, B. і Grygus, I. M. (2022) «KONTROLA ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH I POZIOM AGRESJI WŚRÓD MŁODZIEŻY W SZKOLE ŚREDNIEJ», Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation), (10), с. 86–94. doi: 10.32782/2522-1795.2022.10.11.