Graczyk, M., Czarnecki, D., Skalski, D. W., Grygus, I. M., Khoma, O. і Kindzer, B. (2022) «STRES PRZEDSTARTOWY I STARTOWY U ZAWODNIKÓW – BIEGACZY», Rehabilitation and Recreation, (11), с. 182–193. doi: 10.32782/2522-1795.2022.11.21.