Івасик, Н. О., Бас, О. А., Тиравська, О. І. і Герцик, А. М. (2022) «ГІДРОКІНЕЗОТЕРАПІЯ ЯК СКЛАДОВА ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ В ОСІБ З М’ЯЗОВОЮ ДИСТРОФІЄЮ», Rehabilitation and Recreation, (12), с. 37–43. doi: 10.32782/2522-1795.2022.12.5.