Czarnecki, D., Skalski, D. W., Rybak, L., Kindzer, B., Graczyk, M. і Orel, I. (2022) «SYSTEMATYCZNA AKTYWNOŚĆ RUCHOWA W PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYCE CHORÓB», Rehabilitation and Recreation, (13), с. 107–114. doi: 10.32782/2522-1795.2022.13.14.