Czarnecki, D., Skalski, D. W., Rybak, L., Kindzer, B., Graczyk, M., Davybida, N. і Levandovska, L. (2022) «AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA ORAZ FORMY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO DZIECI», Rehabilitation and Recreation, (13), с. 133–139. doi: 10.32782/2522-1795.2022.13.18.