Tomporowska, J., Grygus, I. і Levandowska, L. (2023) «AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI – WYBRANE ZAGADNIENIA», Rehabilitation and Recreation, (14), с. 179–185. doi: 10.32782/2522-1795.2023.14.21.