Dębski, S. S., Skalski, D., Piotr Lizakowski, P., Grygus, I. і Stanula, A. (2017) «ZDROWOTNE WŁAŚCIWOŚCI ZACHOWAŃ RUCHOWYCH NA PRZYKŁADZIE NORDIC WALKING I METABOLIZMU ŻELAZA HEALTH PROPERTIES OF MOTOR BEHAVIOR ON THE EXAMPLE OF NORDIC WALKING AND IRON METABOLISM», Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation), (2). доступний у: https://health.nuwm.edu.ua/index.php/rehabilitation/article/view/36 (дата звернення: 4 Липень 2022).