Czarnecki, D., Skalski, D. W., Graczyk, M., Kindzer, B., Jabłońska-Mazurek, D. B. і Rabcheniuk, S. V. (2023) «AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I FORMY ĆWICZEŃ RUCHOWYCH U KOBIET W CIĄŻY», Rehabilitation and Recreation, (15), с. 202–207. doi: 10.32782/2522-1795.2023.15.26.