[1]
А. В. Єрмолаєва і Л. В. Польща, «ВПЛИВ КОМПЛЕКСНОЇ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ХВОРИХ З ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ», РФРАРЛ, вип. 13, с. 42–47, Груд 2022.