[1]
D. Czarnecki, D. W. Skalski, L. Rybak, B. Kindzer, M. Graczyk, і I. Orel, «SYSTEMATYCZNA AKTYWNOŚĆ RUCHOWA W PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYCE CHORÓB», R&R, вип. 13, с. 107–114, Груд 2022.