[1]
D. Czarnecki, «AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA ORAZ FORMY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO DZIECI», РФРАРЛ, вип. 13, с. 133–139, Груд 2022.