[1]
S. S. Dębski, D. Skalski, P. Piotr Lizakowski, I. Grygus, і A. Stanula, «ZDROWOTNE WŁAŚCIWOŚCI ZACHOWAŃ RUCHOWYCH NA PRZYKŁADZIE NORDIC WALKING I METABOLIZMU ŻELAZA HEALTH PROPERTIES OF MOTOR BEHAVIOR ON THE EXAMPLE OF NORDIC WALKING AND IRON METABOLISM», РФРАРЛ, вип. 2, Жов 2017.