[1]
І. Григус і А. Лавренчук, «ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА ПЛАНУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГАСТРИТ FEATURES OF COURSE AND PLANNING OF PHYSICAL REHABILITATION OF PATIENTS WITH CHRONIC GASTRITIS», РФРАРЛ, вип. 2, Жов 2017.