[1]
O. Zabolotna, D. Skalski, M. Formela, D. Kowalski, N. Nesterchuk, і I. Grygus, «RODZINA A KULTURA FIZYCZNA. SOCJOLOGICZNE ASPEKTY RODZINY W KONTEKŚCIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ FAMILY AND PHYSICAL CULTURE. SOCIOLOGICAL ASPECTS OF THE FAMILY IN THE CONTEXT OF HEALTH EDUCATION СІМ’Я ТА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА. СОЦІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СІМ’Ї В КОНТЕКСТІ ОЗДОРОВЧОЇ ОСВІТИ», РФРАРЛ, вип. 4, Трав 2019.