Третяк, Д. Я. «ОСОБЛИВОСТІ ПОСТАВИ, СОМАТОМЕТРИЧНИХ ТА СОМАТОСКОПІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ФУТБОЛІСТІВ 11-13 РОКІВ». Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation), вип. 8, Листопад 2021, с. 51-57, https://health.nuwm.edu.ua/index.php/rehabilitation/article/view/145.