Dębski, S. «ZAGROŻENIA DZIAŁAŃ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ SZCZEBLA RZĄDOWEGO NA PODSTAWIE BEZPRAWNEJ UMOWY EKSPERYMENTU MEDYCZNEGO. ANALIZA PORÓWNAWCZA». Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation), вип. 9, Березень 2022, с. 47-55, doi:10.32782/2522-1795.2021.9.6.