Graczyk, M., D. W. Skalski, D. Kowalski, B. Kindzer, і I. M. Grygus. «KONTROLA ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH I POZIOM AGRESJI WŚRÓD MŁODZIEŻY W SZKOLE ŚREDNIEJ». Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation), вип. 10, Квітень 2022, с. 86-94, doi:10.32782/2522-1795.2022.10.11.