Голод, Н. Р. «ДИНАМІКА РІВНЯ РУХОВОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ ПАЦІЄНТІВ ПІСЛЯ ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЇ У ДОВГОТРИВАЛОМУ ПЕРІОДІ РЕАБІЛІТАЦІЇ». Rehabilitation and Recreation, вип. 13, Грудень 2022, с. 26-34, doi:10.32782/2522-1795.2022.13.3.