Чепурка, О. Ю. «СТАН СФОРМОВАНОСТІ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФІЗИЧНИХ ТЕРАПЕВТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН». Rehabilitation and Recreation, вип. 13, Грудень 2022, с. 73-80, doi:10.32782/2522-1795.2022.13.9.