Czarnecki, D., D. W. Skalski, L. Rybak, B. Kindzer, M. Graczyk, і I. Orel. «SYSTEMATYCZNA AKTYWNOŚĆ RUCHOWA W PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYCE CHORÓB». Rehabilitation and Recreation, вип. 13, Грудень 2022, с. 107-14, doi:10.32782/2522-1795.2022.13.14.