Tomporowska, J., I. Grygus, і L. Levandowska. «AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI – WYBRANE ZAGADNIENIA». Rehabilitation and Recreation, вип. 14, Квітень 2023, с. 179-85, doi:10.32782/2522-1795.2023.14.21.