Dębski, S. S., D. Skalski, P. Piotr Lizakowski, I. Grygus, і A. Stanula. «ZDROWOTNE WŁAŚCIWOŚCI ZACHOWAŃ RUCHOWYCH NA PRZYKŁADZIE NORDIC WALKING I METABOLIZMU ŻELAZA HEALTH PROPERTIES OF MOTOR BEHAVIOR ON THE EXAMPLE OF NORDIC WALKING AND IRON METABOLISM». Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation), вип. 2, Жовтень 2017, https://health.nuwm.edu.ua/index.php/rehabilitation/article/view/36.