Григус, І., і А. Лавренчук. «ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА ПЛАНУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГАСТРИТ FEATURES OF COURSE AND PLANNING OF PHYSICAL REHABILITATION OF PATIENTS WITH CHRONIC GASTRITIS». Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation), вип. 2, Жовтень 2017, https://health.nuwm.edu.ua/index.php/rehabilitation/article/view/41.