Григус, І., А. Ногас, і В. Березюк. «ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНИЙ ІНСУЛЬТ THEORETICAL SUBSTANTIATION OF APPLICATION OF MEANS OF PHYSICAL REHABILITATION OF PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE». Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation), вип. 4, Травень 2019, https://health.nuwm.edu.ua/index.php/rehabilitation/article/view/45.