1.
Dębski SS, Skalski D, Piotr Lizakowski P, Grygus I, Stanula A. ZDROWOTNE WŁAŚCIWOŚCI ZACHOWAŃ RUCHOWYCH NA PRZYKŁADZIE NORDIC WALKING I METABOLIZMU ŻELAZA HEALTH PROPERTIES OF MOTOR BEHAVIOR ON THE EXAMPLE OF NORDIC WALKING AND IRON METABOLISM. РФРАРЛ [інтернет]. 02, Жовтень 2017 [цит. за 04, Липень 2022];(2). доступний у: https://health.nuwm.edu.ua/index.php/rehabilitation/article/view/36