Про журнал

Галузь та проблематика

Галузь знань 01 - Освіта/Педагогіка

Галузь знань 22 - Охорона здоровя

Наказом МОН України від 29.06.2021 № 735 журнал включено в категорію "Б" Переліку наукових фахових видань України.

Галузь знань - 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність - 017 Фізична культура і спорт 

Реєстр наукових фахових видань України http://nfv.ukrintei.ua/view/60f02c2faae76127e7350652

Електронну версію журналу включено до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Журнал містить наукові статті, спрямовані на вирішення актуальних завдань галузі охорони здоров'я та освіти/педагогіки.

Журнал охоплює такі напрями:

  • фізична терапія, ерготерапія;

  • здоров’я людини, фітнес і рекреація, фізичне виховання різних груп населення;

  • фізична культура і спорт.

Метою журналу є ознайомлення широкої аудиторії користувачів із сучасними тенденціями розвитку науки у галузі охорони здоров'я, фізичної культури і спорту. Розглядаються теоретичні, методологічні та практичні аспекти підготовки спортсменів, новітні розробки у напрямі збереження здоров’я людини, новаторські підходи до розвитку сфери фітнесу і рекреації, фізичного виховання різних груп населення, фізичної терапії, ерготерапії.

Видання індексується Google Scholar

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Статті докторів наук, які відповідають усім вимогам, приймаються до друку безкоштовно.