Мета та сфера застосування

Метою журналу є ознайомлення широкої аудиторії користувачів із сучасними тенденціями розвитку науки у галузі охорони здоров'я, фізичної культури і спорту. Розглядаються теоретичні, методологічні та практичні аспекти підготовки спортсменів, новітні розробки у напрямі збереження здоров’я людини, новаторські підходи до розвитку сфери фітнесу і рекреації, фізичного виховання різних груп населення, фізичної терапії, ерготерапії.

Редакція журналу доклала багато зусиль для забезпечення доброчесного процесу рецензування та публікації досліджень науковців з різних країн, вжито заходів щодо забезпечення високих етичних і професійних стандартів, незалежно від пануючих політичних та економічних ідеологій, сприяючи доступу до знань через публікації у всіх куточках світу.

Видання “Rehabilitation and Recreation” підтримує політику відкритого та демократичного суспільства з переконанням, що знання універсальні. Редакція має на меті сприяти організації та висвітленню на сторінках нашого журналу відкритої міжнародної дискусії з найважливіших питань охорони здоров'я, зацікавивши представників Західної Європи, Північної і Південної Америки, Азії, Австралії і Африки.