Про журнал

Назва журналу: Rehabilitation and Recreation.

Засновник: Національний університет водного господарства та природокористування.

Рік заснування: 2017.

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 25250-15190ПР від 29.09.2022 року.

ISSN: 2522-1795.

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України № 735 від 29 червня 2021 року (додаток 4); Наказ МОН України № 1290 від 30 листопада 2021 року (додаток 3).

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка; 22 Охорона здоров’я.

Спеціальності: 017 Фізична культура і спорт; 227 Фізична терапія, ерготерапія.

Реєстр наукових фахових видань України http://nfv.ukrintei.ua/view/60f02c2faae76127e7350652.

Періодичність видання: 4 рази на рік.

Мови публікацій: українська, польська та англійська.

Електронну версію журналу включено до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Видання індексується Google Scholar та Index Copernicus.

Журнал охоплює такі напрями:

  • фізична терапія, ерготерапія;

  • здоров’я людини, фітнес і рекреація, фізичне виховання різних груп населення;

  • фізична культура і спорт.